Back to Top

Titeren en “op maat” vaccineren

Waar voorheen honden en katten standaard elk jaar werden gevaccineerd, is dat volgens de nieuwste inzichten helemaal niet nodig. Sterker nog: omdat een enting een behoorlijke belasting van het immuunsysteem is, kunnen er soms ook nadelige effecten optreden.

Om alle voordelen van enten te benutten maar zo min mogelijk last te hebben van de eventuele nadelige effecten wordt er tegenwoordig op maat gevaccineerd. Dit houdt in dat we alleen enten tegen ziekten waarvan we zeker weten dat het nodig is en onnodig enten zoveel mogelijk voorkomen.

We enten volgens een schema dat rekening houdt met het effect dat een enting veroorzaakt. Indien de bijsluiter van een vaccin aangeeft dat een enting maar een jaar effectief is, dan dient deze jaarlijks herhaald te worden. Voor vaccins waarvan de bijsluiter aangeeft dat het vaccin drie jaar effectief is, geldt dat deze slechts om de drie jaar mogen worden toegediend. Aanvullend is het voor een aantal ziekten mogelijk om de hoeveelheid antistoffen in het bloed te meten door middel van een titerbepalling en daarmee aan te geven of het echt wel nodig is om uw hond, kat of paard opnieuw te enten. Bij verzwakte levende vaccins die minimaal drie jaar werken, kan het namelijk zo zijn dat er na drie jaar nog zo veel antistoffen aanwezig zijn, dat een enting nog best één of meerdere jaren kan worden uitgesteld, omdat uw dier nog prima beschermd is.

Voor het testen van de hoeveelheid antistoffen zijn tegenwoordig sneltesten beschikbaar, die met 1 druppeltje bloed binnen een half uur een betrouwbare uitslag geven. U kunt voor deze titerbepaling bij mij op de praktijk terecht tijdens elk normaal consult, of een speciaal hiervoor ingericht titerspreekuur. Ook in Nederland ben ik regelmatig aanwezig op evenementen en speciaal georganiseerde titersessies.

Ik maak gebruik van de VacciCheck of de RapidSTATUS TiterTest voor honden en katten en de Fassisi TetaCheck voor paarden. De ziekten waarvan de titers kunnen worden bepaald zijn voor honden: Hondenziekte, Parvo en besmettelijke Hepatitis (HCC). Voor katten kunnen met de VacciCheck de titers voor Kattenziekte en Niesziekte (herpes- en calicivirus) worden bepaald. Voor paarden kan ik met de TetaCheck op snelle en eenvoudige wijze bepalen of een paard voldoende antistoffen heeft tegen Tetanus.

Wat het titeren in de praktijk betekent voor uw hond, kunt u in het volgende stappenplan lezen. Voor de kat geldt in feite hetzelfde, maar dan volgens het entschema voor de Kattenziekte en Niesziekte. Voor het paard geldt dat het jaarlijks wordt geënt tegen Influenza en Tetanus; voor deze laatste ziekte kan met de TetaCheck bepaald worden of een enting nodig is. Wilt u een advies op maat voor uw dier? Neem dan contact met mij op!

Vaccineren op maat met VacciCheck

Een stappenplan voor de hond; van pup tot volwassen hond.

Pups

Pups worden vaak nog via het klassieke schema op 6, 9 en 12 weken geënt. Betreft het pups van een goed geënte moeder, waarvan door een titerbepaling is aangetoond dat ze veel antistoffen in haar bloed heeft, dan wordt aanbevolen het schema zo te verplaatsen dat de laatste enting niet vóór de 16 weken gegeven wordt. De antistoffen die de pup van zijn moeder via de biest meekrijgt, kunnen er namelijk voor zorgen dat de enting niet of minder goed aanslaat.

Vanaf ongeveer 16, maar uitzonderlijk op 20 weken, zijn de antistoffen die van de moeder afkomstig zijn, bij de pup uit het bloed verdwenen en zal de pup na vaccinatie zelf actief antistoffen gaan aanmaken. Voor een optimaal resultaat geven we daarom de laatste enting het liefst daarna.

De VacciCheck titerbepaling kan helpen om het meest geschikte moment voor een enting te bepalen. Bovendien kunnen we door minimaal 3 weken ná de enting nogmaals een bepaling uit te voeren, beoordelen of deze enting wel het gewenste resultaat heeft gehad. Het doel van vaccineren is namelijk om een dier immuun te maken voor de ziekten waartegen het gevaccineerd is. Hier kom je pas achter door te titeren. Van dieren die niet getiterd worden, weet je nooit zeker of ze beschermd zijn en deze kunnen dus mogelijk ziekten oplopen en verspreiden.

Jonge hond

Indien uw puppy volgens het klassieke entschema gevaccineerd is, dan is het wenselijk om op 26 weken een VacciCheck titerbepaling te laten uitvoeren. Er bestaat anders een reële kans dat uw pup geen bescherming heeft tegen één of meer van de ziekten waarvoor het is ingeënt. Dit zou betekenen dat de pup tot de volgende controle op 1 jaar onbeschermd rond zou lopen.

Een aantal dieren heeft op deze leeftijd wel voldoende antistoffen, waardoor een extra enting overbodig is. Door middel van de VacciCheck kunnen wij u aangeven voor hoe lang een voldoende bescherming mag worden verwacht.

Wilt u met de hond shows bezoeken of gaat hij in pension, dan wordt de VacciCheck in de meeste gevallen als bewijs van voldoende bescherming geaccepteerd.

Volwassen hond

De entingen tegen virussen als Hondenziekte, Parvo en Hepatitis zijn minimaal 3 jaar geldig. Voor deze ziekten is een titerbepaling mogelijk om vast te stellen of vaccinatie direct noodzakelijk is of nog één of meer jaren uitgesteld kan worden.

Een titerbepaling voeren wij dan uit op het moment waarop de vaccinatie mogelijk uitgewerkt is, meestal het moment waarop u een entingsoproep thuis ontvangen heeft. Indien u echter nog nooit een titerbepaling heeft laten uitvoeren, dan kan het verstandig zijn om al voor die tijd een VacciCheck te laten uitvoeren. Het wil namelijk niet zeggen dat als een vaccin 3 jaar geldig is, het ook 3 jaar effectief is!

Het controleren van de bescherming tegen hondsdolheid (rabiës) is ook mogelijk. Deze enting is echter enkel verplicht als u met uw hond naar het buitenland gaat. De internationale regels bepalen dat de hond, afhankelijk van het gebruikte vaccin, standaard elke (1 tot) 3 jaar opnieuw herhaald moet worden en een titerbepaling is dus niet geldig. Ik gebruik uitsluitend vaccins die 3 jaar geldig zijn.

Fokteven

Het is raadzaam om ruim voor de dracht een titerbepaling te laten uitvoeren bij een fokteef. Indien de teef veel antistoffen heeft, worden deze na de bevalling via de biest (eerste moedermelk) doorgegeven aan haar pups, waardoor deze beschermd zijn. Mocht uit de titerbepaling blijken dat ze te weinig antistoffen heeft, dan kan ze vóór de dracht nog worden ingeënt. Het is raadzaam om dan 3 weken later opnieuw een titerbepaling ter controle op de enting te laten uitvoeren.

Zieke honden

Het is niet verstandig om zieke dieren te vaccineren. Ook hierbij kan een titerbepaling uitkomst bieden en in goed overleg komen we tot de beste oplossing.

Voordelen van titeren

Vaccineren op maat met behulp van VacciCheck en TetaCheck is iets meer werk dan klakkeloos een entschema te volgen, maar met een minimale hoeveelheid entingen, wordt op deze manier een maximaal effect bereikt! Bijkomend belangrijk voordeel is dat het immuunsysteem van uw huisdier zo min mogelijk wordt belast en dat u zeker weet dat uw dier beschermd is. Meten is weten!