Back to Top

Spoedsituaties

Wanneer is het spoed en wanneer kan het nog even wachten?

Bij twijfel altijd bellen! Ik ben 24/7 bereikbaar.

Voor spoedgevallen ben ik 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar op telefoonnummer +32-(0)473-791087.

Bel altijd voordat u in de auto stapt, zodat ik weet dat u komt en u zeker weet dat er iemand klaarstaat om u te ontvangen.

Als u zich afvraagt of er bij uw dier sprake is van een spoedgeval, neem dan voor de zekerheid contact met mij op.

Spoedsituaties bij uw dier

hond | kat | paard | kleine zoogdieren

Een aanrijding

Na een aanrijding dient een dier altijd nagekeken te worden op inwendig trauma. Ook een dier dat in eerste instantie weinig tot niets lijkt te mankeren, kan inwendig letsel hebben. Vervoer het dier zo mogelijk op een brancard ( plank, kleed), zodat eventueel rugtrauma niet erger wordt door het vervoer. Pas op uw vingers, ook dieren die normaal gesproken zeer lief zijn, kunnen bij pijn bijten.

Acuut benauwde dieren

Een dier dat ernstige problemen met ademhalen heeft, zoals ademen met veel geluid, een blauwe tong en snakken naar adem, zal vaak ook in paniek zijn en niet durven te gaan liggen. Probeer zoveel mogelijk de hals te strekken om het ademen makkelijker te maken voor het dier, totdat u in de praktijk bent.

Vergiftigingen

Heeft uw dier iets opgegeten dat mogelijk schadelijk kan zijn, dan kan ik het eventueel laten braken (dit geldt niet voor een paard). Hoe sneller dit gebeurt, hoe kleiner het risico dat het dier van een eventueel giftige stof veel zal opnemen. Neem indien mogelijk de verpakking mee. Ook voedingsstoffen die voor ons normaal zijn, zoals druiven (rozijnen) en chocolade, kunnen voor een dier zeer schadelijk zijn.

Twijfelt u of een opgegeten stof giftig is, wacht dan niet af, maar overleg even met mij. Gaat het om opgegeten sokken, touw, poppetjes, stenen etc., dan kan een snelle actie voorkomen dat deze voorwerpen in de darm klem komen te zitten en een dure operatie nodig is.

Vroeger werd vaak geadviseerd het dier met behulp van zout zelf te laten braken. Tegenwoordig raadt men dit af: zeker voor de kleinere dieren kan een teveel aan zout ook voor zeer grote problemen zorgen.

Wacht in geval van twijfel niet af tot een dier verschijnselen heeft,. Beter een keer onnodig gebraakt dan een ernstig ziek of mogelijk dood huisdier!

Toevallen

Een epileptische toeval die langer duurt dan u gewend bent, is een spoedsituatie. Blijf rustig tijdens de toeval en onthoud dat alle prikkels (geluid, licht, aanraken ed.) de toeval kunnen versterken en het dier kan bijten, óók als het normaal gesproken het liefste dier van de wereld is. Een dier met een toeval weet niet wat het doet. Blijf er dus bij voorkeur af en zorg voor zoveel mogelijk rust.

Oververhitting

Een dier dat langer dan 10 minuten in een hete auto opgesloten heeft gezeten is er vaak al ernstig aan toe. Een bakje drinken in de auto voorkomt oververhitting niet! Met name kortsnuitige hondenrassen kunnen bij warm weer al oververhit raken als ze flink spelen. Ook een dikke vacht kan voor problemen zorgen. Denkt u dat het dier oververhit is, maak het nat (vooral borst en buik!) zodat u alvast voor wat verkoeling zorgt en neem contact op met de praktijk.

Acute verlammingsverschijnselen

Als een dier, door wat voor oorzaak dan ook, ineens verlamd lijkt te zijn, kan snel handelen verdere schade voorkomen. Wacht met een verlamd dier bijvoorbeeld niet tot na het weekend, als u zaterdagavond al problemen opmerkt.

Acute allergische reactie

Na een insectenbeet, soms na een vaccinatie, of na contact met stoffen waar het dier allergisch voor is, kunnen kop en lippen enorm gaan zwellen en er kunnen bulten op de huid komen. Het dier kan zelfs erg benauwd worden. Ik kan het hiervoor een injectie geven die de zwelling doet stoppen.

Braken en/of diarree

Braken en/of diarree is zeker bij heel jonge dieren en de kleinere rassen vaak aanleiding tot snel uitdrogen. Ook bij oudere dieren kunt u met heftige maag-darmklachten beter direct langskomen.

Oogbeschadiging

Oogbeschadiging waarbij de oogbol geheel of gedeeltelijk buiten de oogkas hangt, dan wel het oog geperforeerd lijkt te zijn, is altijd reden tot spoed. Zorg dat het dier onderweg het oog niet verder kan beschadigen door bijvoorbeeld schuren en houd het vochtig.

Brandwonden

Onthoud bij brandwonden de volgende slogan:Water, water, de rest komt later”. Minimaal 10 minuten spoelen met koel water (niet ijskoud!) en daarna naar de praktijk. Houd brandwonden altijd schoon en het niet verbrande deel van het dier warm.

Dierspecifieke spoedsituaties

Een maagtorsie bij de hond

Een hond die blijft braken, terwijl er weinig tot geen braaksel wordt geproduceerd, waarbij tevens de buik plotseling opzwelt, wordt sterk verdacht van een maagtorsie. Een gedraaide maag sluit zichzelf af, hetgeen binnen enkele uren tot de dood kan leiden als er geen actie wordt ondernomen. Snel komen dus!

Niet kunnen plassen bij katers en reuen

Een kater of reu die aangeeft moeite te hebben met plassen (persen op de blaas zonder resultaat) is een spoedgeval. 24 uur niet kunnen plassen kan dodelijke nierschade tot gevolg hebben.  

Maden bij konijnen en cavia’s

Konijnen/ cavia’s of andere dieren waarop u 1 of meerdere maden aantreft (meest voorkomende plekken zijn op de rug vlakbij de staart of rondom de anus in geval van diarree of plakpoep), dienen met spoed onderzocht te worden. Maden zijn meestal met velen, ook al kunt u ze niet direct zien. Maden vreten zich een weg door de huid naar de inwendige delen van het dier en kunnen binnen enkele uren zeer veel schade aanrichten.

Niet eten bij konijnen en cavia’s

Konijnen en cavia’s die meer dan 1 dag niet eten, vallen bij mij onder de spoedgevallen. U hoeft niet met gillende sirenes naar mij toe te komen, maar een bezoek nog dezelfde dag wordt zeer dringend aangeraden!

Koliek bij het paard

Koliek is een verzamelnaam van alles wat met buikpijn bij paard of pony te maken heeft. De verschijnselen kunnen sterk van paard tot paard verschillen. Paarden met koliek gaan vaak liggen en/of rollen, stampen soms in de richting van hun buik en/of kunnen zweten zonder inspanning gedaan te hebben. Het is belangrijk dat een paard met koliek zo snel mogelijk onderzocht wordt.